YILDIRIM AMBALAJ dünya standartlarında bilgisayar kumandalı en son teknoloji 13 noktadan veri alabilme özelliği ve 1000 adet palet kapasitesi ile IPPC Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunun belirlediği ISPM 15 standartına uygun palet ve ambalaj üretmekte ve standart'ın öngördüğü işaretlemeyi yapabilmek için gerekli yetki belgesine sahiptir.

 

........ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

........Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

Ahşap ambalaj malzemesinin ışıl işlemden geçirilmiş sayılması için ahşabın öz (çekirdek) ısısının en az 30 dakika boyunca minimum 56 derede
bekletilmesi gerekmektedir. Bu ısı değeri ahşap malzemelerde görülen ve larvası ısıya karşı en dayanaklı böcek olan sirex böceği larvasının öldürülebileceği değerdir. Ahşabın çekirdek ısınının 56 derecede en az 30 dakika bekletilmesi o ahşabın zararlı mantar ve böceklerden temizlendiğini göstermeketedir. ISPM 15 standartlarında da ulaşılması gereken sonuç budur. Böylelikle zararlı böcek ve mantarlar ahşap ambalaj maddeleri ile bir ülkeden diğerine yayılmayacak ve ormanlarda meydana gelebilecek zararlarda azaltılmış olacaktır.
(ISPM 15 standart metni için tıklayınız)

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

........ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR?

........Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir.

........İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak;

........İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak;

........İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek;

........İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.

........FAKAT, uygulama bakımından tüm yük İHRACATÇI üzerindedir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULAMA TARİHİ NEDİR?

........Konvensiyona üye ülkeler, 01.01.2004 tarihinden itibaren ISPM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, bir çok ülke ithalat düzenlemelerinde standardın zorunlu ve eksiksiz uyganma tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir.

........IPPC ülkelerinin uygulama ile ilgili irtibat noktaları ve bunların adres bilgileri temin edilerek (Telefon, Fax, E-Mail Adresleri) ülkelerin konu ile ilgili uygulamaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Ancak ihracatçılarımızın konuyla ilgili her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için yüklemesi yapılan ürünün karşı tarafa ulaşma tarihi dikkate alınmak suretiyle ithalatçı ülkenin ISPM 15 uygulamasına ilişkin güncel bilgileri ithalatçı firma veya IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu [http://www.ippc.int/]) aracılığıyla kontrol edilmelidir.

TÜRKİYE’DE DURUM NEDİR?

........Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamış, fakat en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir.

TÜRK İHRACATÇISI NE YAPMALI?

........İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan firmalar, ürünlerin varış noktasında geçerli olan standartlara uygun davranmak zorunda olduklarından, ithalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmesi yerinde olacaktır.

........ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları ahşap ambalaj malzemesini işlem yapmaya yetkili firmalardan temin edebilir. Yetkili firmalara ilişkin güncel liste, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden temin edilebilmektedir.

TÜRK İTHALATÇISI NE YAPMALI?

........Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

İŞARETLEME YETKİSİ NASIL ALINIR?

........İşaretleme yetkisi, uygulama yapmaya yetkin firmalara anlaşmaya taraf ülkelerin kamu otoritelerince verilir. Ülkemizde uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü vermektedir. İşlem yapma ve işaretleme yetkisini almak için 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” şartlarını taşıyan firmaların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Evrak üzerinden yapılan incelemeyi müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli görülen firmalara işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

........Avrupa Birliği, 5 Ekim 2004 tarih ve 2004/102/EC sayılı direktifi (6.10.2004 tarihli AB resmi gazetesi) ile 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/29/EC sayılı direktifi (10.07.2000 tarihli AB resmi gazetesi) değiştirerek ISPM 15 standardı ile uyumlulaştırmış ve 1 Mart 2005 uygulama tarihi olarak tespit edilmiştir. Sözkonusu değişiklikle, ISPM 15 standardının kabul edilmesi kararlaştırılmış, ancak, ek olarak ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı getirilmiştir.

28 Şubat 2005 tarih ve 2005/15/EC sayılı direktif (02.3.2005 tarihli AB resmi gazetesi) ile ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için uygulama tarihi 1 Mart 2006 olarak değiştirilmiş, fakat, ISPM 15 işaretinin aranması için konulan son tarih olan 1 Mart 2005 değiştirilmemiştir.

Son olarak, 6 Şubat 2006 tarih ve 2006/14/EC sayılı direktif (07.2.2006 tarihli AB resmi gazetesi) ile de ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için uygulama tarihi, 1 Eylül 2007’de yeniden gözden geçirilmek üzere, 1 Ocak 2009 olarak değiştirilmiştir.

 

Firma Profili | Ürünler | Kalite | Haberler | Linkler | İrtibat

Haraççı mahallesi Yokuş Sok No:4 HARAÇÇI -ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL
Tel:(0212) 683-22-00  Fax:(0212) 683-22-38  e-mail:yildirim@yildirimambalaj.netEUR PALET - - - EUR PALET - - - EUR PALET - - - EUR PALET - - - EUR PALET...EUR PALET

pratiksitekur